Säännöt

Alasivuilta löytyvät kansalliset ja kansainväliset kilpailusäännöt sekä seuramuuttosäännöt.Perinteisen hiihtotavan sääntöuudistukset 2016

  • TD-ryhmän suositus säännön soveltamiseen kotimaisissa kilpailuissa


Perinteisen hiihtotavan kilpailuissa sauvan pituus saa olla maksimissaan 83 % hiihtäjän pituudesta. Vapaan hiihtotavan kilpailuissa sauvan pituus voi olla maksimissaan yhtä suuri kuin hiihtäjän oma pituus.

Hiihtäjän pituus tulee mitata tasaisella alustalla seisten tason alareunasta pään korkeimpaan kohtaan hiihtokengät jalassa, ilman päähinettä.

Sauvan pituus mitataan sauvan kärjestä hihnan ylempään kiinnityskohtaan. Kaikki mittaustulokset pyöristetään lähimpään täyteen senttiin seuraavasti: vähemmän kuin 0,5 cm alempaan tasasenttiin ja 0,5 cm tai enemmän ylempään tasasenttiin.

343.12.1

Kaikissa kilpailumuodoissa sauvat saa vaihtaa ainoastaan silloin, jos sauva menee poikki tai rikkoutuu. Mikäli perinteisen hiihtotavan kilpailuissa vaihdetaan molemmat sauvat, tulee noudattaa sääntöä ICR 343.8.1.

Yhdistelmähiihdossa on kuitenkin sallittua vaihtaa molemmat sauvat välineiden vaihtoon tarkoitetuissa karsinoissa hiihtotapaa vaihdettaessa.

Sääntöä 343.8.1 kontrolloidaan kotimaassa kaikissa FIS-kilpailuissa, Suomen-mestaruuskilpailuissa ja Suomen Cupin osakilpailuissa. Kansallisten ja muiden pienempien kilpailujen osalta kontrolloinnista päättää kilpailun tuomarineuvosto. Sauvan pituussääntöä ei sovelleta 16-vuotiaiden ja sitä nuorempien eikä 35-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa. Mikäli näihin ikäluokkiin kuuluvat urheilijat kilpailevat sarjassa, jossa sääntöä sovelletaan, koskee sääntö myös heitä.

Käytännön ohjeita

Mittauksen suorittaminen:

Mikäli kilpailun taso tai tuomarineuvoston päätös (ks. edellä) edellyttää sauvan pituuden kontrollointia, kilpailunjärjestäjän on järjestettävä kilpailua edeltävänä ja/tai kilpailupäivänä urheilijoille mahdollisuus mitata oma pituus ja sauvan pituus. Urheilijan pituuden mittausta varten on oltava tasainen alusta (lattia, lava tmv.), jolla on mahdollista seisoa selkä seinää vasten hiihtokengät jalassa ilman päähinettä. Sauvan pituuden voi mitata samoilla välineillä säännön 343.8.1 mukaisesti.

Mittanauha on hyvä olla portaattomasti säädettävissä ja helposti luettavissa (esim. koulun terveystarkastuksissa käytettävä mittasysteemi).

Mittauspisteen läheisyyteen tulee kiinnittää näkyvälle paikalle taulukko, josta voi tarkistaa korkeimman sallitun sauvan pituuden suhteessa omaan pituuteen.

Valvonta

Kilpailuissa, joissa sauvan pituutta kontrolloidaan, suositellaan käytettäväksi seuraavanlaista protokollaa: Mikäli kyseessä on väliaikalähtöinen kilpailu, tuomarineuvoston tulee arpoa ennen kilpailun alkua lähtönumeron perusteella satunnaisesti tarkastettavat kilpailijat ja informoida näistä tarkastajia. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa tarkastaa sellaisten urheilijoiden sauvat, jotka näyttävät silmämääräisesti liian pitkiltä.

1. Väliaikalähtöisissä kilpailuissa tarkastetaan kuuman ryhmän hiihtäjistä maaliin tullessaan kärkeen menevän hiihtäjän sauvat + 3 arvalla lähtönumeron perusteella

2. Viesteissä perinteisen osuuden kolmen ensimmäisenä vaihtoon tulleen joukkueen viestinviejät

3. Yhteislähtökilpailuissa 3 parasta hiihtäjää + 3 arvalla lähtönumeron perusteella

4. Sprintissä: karsinnassa lähtönumeron perusteella 6 arvottua hiihtäjää/sarja + erävaiheissa erän kaksi nopeinta hiihtäjää + A-finaalissa 3 nopeinta

Valvontaa varten tulee maalissa olla mittausvälineet sekä vähintään kaksi henkilöä, jotka vastaavat kontrolloitavien urheilijoiden sauvan pituuden tarkastuksesta.

Sanktiot

Mahdolliset rangaistukset tapauskohtaisesti tuomarineuvoston päätöksentekokaavion mukaisesti

  • mahdollista rangaistusta annettaessa huomioitava kilpailun ja kilpailijan taso sekä saavutettu hyöty
  • mikäli urheilija vaihtaa yhden sauvan, vaihdetun sauvan pituutta ei huomioida
  • mikäli urheilija vaihtaa molemmat sauvat, sovelletaan päätöksentekokaaviota

     

Ladattavat tiedostot: