Koulutus

Kuka voi hakeutua TD:ksi?

Jokainen maastohiihdosta kiinnostunut henkilö voi hakeutua TD-koulutukseen. Tärkeää olisikin, että TD:ksi hakeutuisi eri sektoreilla työskenteleviä ihmisiä (entiset urheilijat, kilpailuja järjestävät henkilöt, ATK-osaajat jne.), jotta toimintaan saataisiin mahdollisimman laajaa näkemystä. TD-toiminta on erittäin mielenkiintoinen ja haastava tapa olla mukana hiihtomaailmassa!

Koulutuksen portaat

TD-ura alkaa C-tason TD-kurssin suorittamisella. C-tason jälkeen on mahdollista suorittaa B-tason tutkinto. B-tason TD-kursseja järjestetään keskimäärin joka toinen vuosi. B-tasolta voi edelleen edetä A-tason kansainväliseen tutkintoon. Tutkinto on mahdollista suorittaa vuosittain.  

C-tason TD

C-tason TD-koulutusta järjestävät hiihtopiirien TD-vastaavat ja heille voi myös ilmoittaa halukkuutensa kouluttautumiseen. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat perehtyvät kisojen järjestämiseen liittyviin sääntöihin ja vaatimuksiin niin, että voivat kurssin jälkeen toimia TD-tehtävissä piirinmestaruuskisoissa ja vastaavissa piirin alueella järjestettävissä kisoissa.

B-tason TD

B-tason TD-koulutusta järjestää SHL:n maastohiihdon TD-ryhmä. B-tason koulutuksista ilmoitetaan SHL:n nettisivuilla ja seuratiedotteissa. B-tason kurssin tavoitteena on syventää osaamista niin, että on mahdollista toimia TD:nä muissa kuin kansainvälisissä FIS-kilpailuissa.

A-tason TD

A-tason TD-koulutusta järjestää Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS. A-tason koulutuksesta tiedotetaan B-tason suorittaneille. A-tason kurssin suorittanut henkilö saa pätevyyden toimia TD:nä missä tahansa FIS:n alaisissa maastohiihtokilpailuissa.

TD-lisenssin ylläpito

A- ja B-tason lisenssin ylläpitäminen / TD-tehtävien saaminen edellyttää osallistumista koulutuksiin vähintään kerran neljässä vuodessa. Näin varmistetaan, että jokaisella TD:llä on uusin ja päivitetty tieto käytössään. B-tason kertauskurssit järjestetään vuosittain Suomessa (SHL/TD-ryhmä). A-tason kursseja järjestetään vuosittain Skandinavian ja Baltian alueella (järjestävä maa vaihtuu vuosittain, FIS vastaa).