Kilpailijan ohjeet

Kilpailulisenssit ja Skipassit

Kilpailulisenssi on pakollinen kansallisessa ja sitä ylemmässä kilpailutoiminnassa. Piirikunnallisella ja seuratasolla kilpailevat ja hiihtolajeja harrastavat voivat lunastaa itselleen Skipassin.

Kilpailukausi alkaa 1.10. ja päättyy 30.9. Lisenssi astuu voimaan maksupäivänä klo 24 tai maksuhetkenä, mikäli maksu on kuitilla tms. todistettavasti osoitettavissa ja on kestää kilpailukauden loppuun.

Urheilijan kansainvälinen FIS-lisenssin julistus

Jotta urheilija voi osallistua Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) alaisiin kilpailuihin, hänen on allekirjoitettava FIS:n ”Urheilijan kansainvälinen FIS-lisenssin julistus”- ”Athlete´s declaration for an international (FIS) licence”, jolla urheilija tunnustaa tietävänsä kilpailemisesta aiheutuvat riskit.

Lomakkeesta toimitetaan yksi allekirjoitettu kappale Hiihtoliittoon, toinen jää itselle niin, että se on kilpailutapahtumassa tarvittaessa näytettävissä. Alaikäisten osalta julistuksen allekirjoittaa urheilijan lisäksi hänen huoltajansa.
 
Seuran muuttaminen

30 § Seuranmuutto

Seuranmuutot tulee tehdä 30.9. mennessä. Tulevalla kaudella 16 v ja nuorempien sarjoissa kilpailevat voivat vaihtaa seuraa ko. ajankohdan jälkeen, kuitenkin ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta. Kilpailija saa kilpailukaudella edustaa lajikohtaisesti vain yhtä liiton jäsenseuraa.

Seuranmuuton tekee kilpailijan uusi seura. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa kilpailijan nimi ja lisenssinumero sekä tieto uudesta ja vanhasta seurasta. Ilmoituksessa tulee olla seuran allekirjoitus. Mukana tulee olla vanhan seuran allekirjoittama esteettömyystodistus.

31 § Seuranmuuttolupa

Seuraa muuttavan kilpailijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus, että on esteetön edustamaan uutta seuraa eli ettei hänellä ole velvoitteita seuraansa kohtaan, kuten selvittämättömiä raha-asioita, lainavarusteita, kilpailukieltoa tms.

32 § Korvausvelvollisuudet

Kilpailijan vanha seura on oikeutettu saamaan uudelta seuralta korvauksen väline- ja valmennusavusta, minkä seura on panostanut kilpailijaan seuranmuuttohetkeä edeltävänä 12 kuukauden aikana. Ajankohta alkaa silloin, kun urheilija tai hänen uusi seuransa on ilmoittanut entiselle seuralle seuranmuuttoaikeista. Korvauksen piiriin eivät kuulu lisenssimaksu, osallistumismaksut eikä kilpailumatkakulut tai muut kilpailutapahtumaan liittyvät kulut.

Korvaus on maksettava kahden viikon kuluessa siitä, kun vanha seura on esittänyt vaatimuksensa ja niihin liittyvät maksutositteet.

Korvausvelvollisuus ei koske kilpailijoita, jotka kilpailevat tulevalla kaudella 16 v ja nuorempien sarjoissa.

Toimenpiteet

Seuranmuutot esteettömyystodistuksin tulee olla kirjallisina Suomen Hiihtoliitossa 30.9. mennessä. Toimitusosoite Suomen Hiihtoliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki.

Mikäli 16 v ja nuorempien sarjassa kilpaileva tietää muuttavansa seuraa, toivomme siitä ilmoitusta myös syyskuun loppuun , jolloin lisenssi tai Skipassi pystytään kohdistamaan uudelle seuralle.

Seuranmuuttoon ja kilpailuedustukseen liittyvät säännöt löytyvät liiton kilpailusäännöistä 29-36 §.

Ilmoittautuminen

Osallistujat kilpailuihin ilmoittaa ja osallistumismaksut maksaa se seura, jota kilpailija tai joukkue edustaa. Kilpailija ei saa itse ilmoittautua kilpailuun.

Ilmoittautumiseen on aina merkittävä yhteyshenkilön tiedot.

Seura vastaa, että ilmoitettavalla kilpailijalla on voimassa oleva lisenssi tai skipassi.

Ilmoittautuminen on kilpailijaa sitova. Ilmoittautumisesta voi vapautua vain lääkärintodistuksen tai muun päteväksi katsottavan esteettömyystodistuksen perusteella.

Ikärajat

Kilpailija osallistuu kilpailukauden 1.1. ja 31.12. välisenä aikana siihen sarjaan, minkä iän hän täyttää ko. ajanjaksona.

Alkutalven kilpailuissa 1.10. ja 31.12. välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa on määräävänä se ikä, jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana.

Mäkihypyn ja yhdistetyn kansalliset kilpailusäännöt löytyvät linkistä