Uutisen päiväys

6.4.2006← Takaisin

Alppilajien seurakokouksen asialista

  Alppilajien seurakokous 6.5. kello 17.30 Viking Line Mariella, Tukholma (Seuraneuvottelupäiväosuus 5.5. kello 17.00)

  Suomen Hiihtoliitto                      ASIALISTA

   Alppilajien seurakokous

  Aika:        Lauantaina 6.5.2006 klo 16.30
  Paikka:   Viking Linen, Mariella, Tukholma

  1.             Avaus
  1.1.          Alppilajien valiokunnan puheenjohtaja Martti Uusitalo
  2.             Päätetään työjärjestyksestä
  3.            Suoritetaan jäsenyhteisöjen edustajien valtakirjojen tarkastus ja
                 todetaan liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenten läsnäolo 
  4.            Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5.            Kokouksen järjestäytyminen
  5.1          valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  5.2          valitaan kokoukselle sihteeri
  5.3.         valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  5.4.         valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
  6.            Valitaan alppilajien valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet
  7.            Asetetaan alppilajien ehdokkaat liittovaltuuston (10) ja 
                 johtokunnan jäseniksi (1)
                 Keskustellaan muista alppilajien valiokunnan kokoukselle esittämistä
                 aatteellisista tai käytännöllisistä asioista alustuksineen
  8.            Annetaan selostus alppilajien toiminnasta edelliseltä
                 toimintavuodelta   ja keskustellaan liiton sekä alppilajien toiminnan
                 suuntaviivoista ja taloudesta esitettävän talousarviorungon
                 mukaisesti kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
  9.            Muuta mahdolliset asiat
  10.          Kokouksen päättäminen