Uutisen päiväys

7.8.2008← Takaisin

Maastohiihtovaliokunnan valinta toimikaudelle 2009 - 2010

  SHL:n sääntöjen mukaan maastohiihtovaliokunta valitaan maastohiihdon seurakokouksessa, joka tänä vuonna pidetään liittokokouksen yhteydessä
  HiihtoSuomi-tapahtumassa lauantaina 11.10.2008 Vuokatissa. Kokous valitsee
  sekä maastohiihtovaliokunnan puheenjohtajan että sen jäsenet.
  Toukokuussa SHL:n liittovaltuuston kokouksen jälkeen maastohiihdon liittovaltuutetut kokoontuivat ja asettivat valintaa valmistelemaan ehdollepanotoimikunnan.
  Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä
  Veikko Anttonen, Asko Uurasjärvi ja Matti Harju.
  Ehdokkaita mietittäessä ja nimettäessä on hyvä tutustua seuraaviin kohtiin:

  Maastohiihtovaliokunnan kokoonpanosta:

  Maastohiihdon toimielimen johtosääntö, 4 §:

  Maastohiihtovaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Maastohiihtovaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan maastohiihdon seurakokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Maastohiihtovaliokunnan jäseniä valittaessa tulee huomioida molempien sukupuolten edustus, laaja-alainen maastohiihtoasiantuntemus ja myös valtakunnallinen edustavuus.

  Maastohiihtovaliokunnan tehtävästä:

  Maastohiihdon toimielimen johtosääntö, 7§:

  Maastohiihtovaliokunta toimii maastohiihtolinjan toimeenpanevana elimenä hoitaen maastohiihtolinjan asiat SHL:n sääntöjen ja näiden johtosääntöjen ja maastohiihdon seurakokouksen päätösten mukaisesti

  Maastohiihtovaliokunnan tulee:

  7.1. laatia maastohiihtolinjan ja yhteisöjen väliset sopimukset ja esitellä ne
  johtokunnalle tarpeen vaatiessa hyväksyttäväksi
  7.2. kutsua koolle maastohiihdon seurakokoukset, valmistella niille
  esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset
  7.3. hoitaa maastohiihtolinjan omaisuutta ja pitää siitä sekä maastohiihtolinjan
  tuloista ja menoista kirjanpitoa sekä laatia johtokunnan käsiteltäväksi
  toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus
  7.4. johtaa ja valvoa maastohiihdon työryhmien työtä
  7.5. valmistella maastohiihdon Suomen mestaruuskilpailujen, kansainvälisten
  ja kansallisten kilpailujen järjestämisluvat johtokunnan päätettäviksi
  7.6. valita joukkueet ulkomaisiin maastohiihdon kilpailuihin
  7.7. valmistaa johtokunnan käsiteltäväksi maastohiihdon
  kilpailusäännöt ja johtosäännöt
  7.8. ratkaista alansa edustus- ja riitakysymykset

  7.9. kaikin tavoin edistää, ohjata ja valvoa maamme maastohiihdon kehitystä

  Ehdollepanotoimikunta pyytää hiihtopiirejä tekemään esityksiä maastohiihtovaliokunnan jäseniksi kirjallisesti (sähköpostilla) 31.8.2008 mennessä puheenjohtaja Sirpa Korkatille osoitteeseen sirpa.korkatti(@)nuorisuomi.fi.
  Ehdotuksiin pyydetään liittämään kuvaus henkilön vahvuuksista maastohiihtovaliokuntatyöskentelyyn ja maastohiihdon edistämiseen ja aiemmista tehtävistä seura/piiri/liittotasolla sekä muista sellaisista asioista, jotka tukevat henkilön mahdollista valintaa. Samalla tulee liittää mukaan esitettävän henkilön yhteystiedot.
  Ehdollepanotoimikunta julkistaa esityksensä sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen seurakokousta.

  Ehdollepanotoimikunnan yhteystiedot:

  Sirpa Korkatti, puheenjohtaja, 044 276 7270
  Veikko Anttonen, 050 517 0884
  Asko Uurasjärvi, 044 372 8789
  Matti Harju, 044 555 3012

  Maastohiihtovaliokunnan ehdollepanotoimikunta

  Sirpa Korkatti
  Sirpa Korkatti
  puheenjohtaja