Uutisen päiväys

2.6.2005← Takaisin

Suomen Hiihtoliiton sinettiseurojen tiimin haetaan uusia jäseniä

Hakemukset jätettävä 1.8.2005 mennessä

Nuori Suomi -ohjelman yksi näkyvimmistä toimintamuodoista - Sinettiseuratoiminta - jatkuu hiihdon ohjelmassa. SHL on uudistanut parin viimeisen vuoden aikana tuntuvasti Sinettiseuratoimintaa. Nyt haetaan tiimiin uusia jäseniä. Hakemukset on jätettävä Hiihtoliittoon 1.8.2005 mennessä.

Miksi Sinettiseuraksi kannattaa tavoitella

Sinetti on valtakunnallinen seuratoiminnan laatumerkki. Se on käytössä tällä hetkellä 34 lajissa ja sinetti on myönnetty 371 seuralle. Maastohiihdossa sinettiseuroja on tällä hetkellä 25, alppiseuroja 1 ja mäki- ja yhdistetyssä 1.  Sinetti kertoo kunkin lajin parhaiten toteutetusta nuorisourheilusta ja seuratoiminnasta. Sinetin saaneille seuroille Nuori Suomi ry tarjoaa tiedotus- ja markkinointiapuaan. Seura voi hyödyntää valtakunnallisen markkinoinnin paikallisesti.

Sinetti kertoo myös päättäjille, yrityksille ja seuran toiminta-alueen väestölle seuran toiminnan sisällöstä. Nuoret huomioidaan, kaikille tarjotaan toimintaa, muistetaan myös harrastajat ja tavoitellaan hyvää kilpailumenestystä pitkän ajan suunnitelmilla. Sinettiä on helppo hyödyntää yhteistyösopimuksia tehtäessä, uusia jäseniä hankittaessa ja seuran ulkoisenkuvan kehittämisessä.

Suomen Hiihtoliitto tarjoaa Sinettiseuroilleen palveluja: tiedotusapua (mm. seuraesittely Hiihtäjä-lehdessä), sinettikoulutuksen- ja tapaamiset nuorisotoiminnan vastuuhenkilöille.

Yleiset toimintaperiaatteet

·       Hiihtoliiton nuorisoryhmä myöntää Sinetin

·       Peruskriteerinä on seuran lupaus, että nuorisotoiminnassa huomioidaan kaikki lapset, nuoret ja heidän vanhempansa.

·       Valituilta seuroilta edellytetään:
-osallistumista vuosittain Sinettiseurojen yhteistilaisuuteen
-ohjaajien ja valmentajien koulutussuunnitelma
-ohjaajien ja valmentajien kannustejärjestelmä
-vuosittainen raportointi seuran nuorisotoiminnasta

Sinettiseuraksi hakeminen

Hakumenettely

·        Seuralla on halu tulla Sinettiseuraksi ja kehittää omaa toimintaansa
·        Sinettihakukaavake
·        Hakemukset on palautettava Hiihtoliittoon Timo Rautiolle 1.8.2005 mennessä.
·        Uudet Sinettiseurat valitaan kesäkuun loppuun mennessä. Valituille seuroille ilmoitetaan suoraan sekä sovitaan mahdollisesta Sinetin luovutustilaisuudesta.

Valintamenettely 2005

1.     Seuran tulee täyttää kaikki annetut kriteerit

2.     Vuosisuunnitelma käydään läpi yhdessä nuorisopäällikön ja /tai aluekehittäjien kanssa

3.     Päätöksen tekee SHL:n nuorisoryhmä

Ennen valintaa

·        Sinettiseuraksi hakeminen
·        Kriteerien tarkistus
·        Keskustelutilaisuus seuran johdon ja valmentajien kanssa

Valinnan jälkeen

·        Sinetin luovutustilaisuus
·        Osallistuminen Sinettiseurojen yhteistilaisuuksiin
·        Ohjaajien ja valmentajien koulutussuunnitelman esittäminen
·        Ohjaajien ja valmentajien kannustejärjestelmän esittäminen
·        Vuosittainen raportointi seuran nuorisotoiminnasta Hiihtoliiton nuorisopäällikölle
·        Sinettiseuran ja liiton välinen jatkuva yhteydenpito, miten menee ja mitä voisi tehdä paremmin.

Miten SHL huomioi omat Sinettiseuransa?

1.     Nuori Suomi Sinetin käyttöoikeuden  = LAADUN LEIMA.

2.     Julkisuutta liiton (ja alueen) julkaisuissa. Hiihtäjä-lehden nk. Sinettisivut seurojen käytössä.

3.     Sinettistipendi (LIITE 1).

4.     Liitto maksaa yhden henkilön osalta Sinettiseurojen yhteistapahtumaan liittyen
-         Sinettiseuraristeilyn kustannukset
-         matkat kotipaikkakunta – Helsinki – kotipaikkakunta

5.     Ensimmäisenä vuotena ilmaispaikkoja alueen järjestämiin ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin. Seuran ohjaajat ja valmentajat ”etuoikeutettuja” kursseille.

6.     Koulutusta ja yhteisiä tiedotus / ideointitilaisuuksia nuorisovastaaville (1-2 krt/vuosi).

7.     Liitossa on nimetty yhteyshenkilö Sinettiseuroille: neuvonta puhelimitse ja seuratapaamisilla.

Nuoren Suomen palvelut Sinettiseuroille

1.     Sinettimateriaalin tuottaminen seuroille

2.     Sinettiseurojen alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen

3.     Sinettisanomat seuroille kaksi kertaa vuodessa + muita tiedotteita tarpeiden mukaan

4.     Varainhankintamahdollisuuksien etsiminen seuroille

5.     Sinettiseurojen yleisen näkyvyyden varmistaminen

6.     Viisi kappaletta Pro Nuori Suomi -kannusteita / vuosi seuran käyttöön

7.     Liikkuva Lapsi -lehti maksutta seuran yhdyshenkilölle

 

LIITE 1

Liiton sinettistipendin käyttäminen

Summan määräytymisperusteet

·        Iso seura       ( 100   Ski-passilaista tai enemmän)  330 €  / vuosi
·        Pieni seura    ( 99    Ski-passilaista tai vähemmän)  170 €  / vuosi

Tukisummaa voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin

·        SHL:n järjestämä koulutus
·        SHL:n piirien järjestämä koulutus
·        SLU:n alueiden järjestämä koulutus
·        Muu urheiluun tai seuratyöhön liittyvä koulutus
·        SHL:n oma koulutusmateriaali
·        Nuori Suomi ry:n koulutusmateriaali
·        Nuori Suomi ry:n NS- ja sinettimateriaalit (Pro Nuori Suomi-paketit, tarrat, hihamerkit, pinssit, viirit/liput jne.)
·        Muu urheiluun tai seuratyöhön liittyvä koulutusmateriaali tai alan kirjallisuus

Sinettiterveisin

Timo Rautio

Nuorisopäällikkö

 

Hiihdon sinettiseurojen kriteerit 2005

1.Seuralla on nuorisovastaava

2.Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.

3.Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

4.Harjoitusryhmät toimivat ympärivuotisesti kirjallisen suunnitelman mukaan. Seura huomioi jokaisen mukana olevan nuoren. Ryhmäkokoonpanot ovat toimivia (mm. harraste- ja kilpailuryhmä).

5.Toimintaa pyörittää koulutetut ohjaajat. Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja koulutusjärjestelmä (mm. täydennys- ja jatkokoulutus). Seuralla on myös nuoria ohjaajia.

6.     Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

7.Seura järjestää ohjattua toimintaa hiihtomaassa.

8.Seuralla on yhteistyötä paikkakunnan koulujen / kunnan kanssa (mm. Valio Viesti).

9.     Seura huomioi toiminnallisesti lasten ja nuorten vanhemmat.  Seuran alle 16 – vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.

10.Seura järjestää nuorille leirejä. Nuoret osallistuvat myös alue- ja piirileiritykseen.

11.Seuran toiminnassa on huomioitu monipuolisuus- ja kasvatusasiat. Harjoittelu tapahtuu monipuolisesti, alle 12v. yleismonipuolisuus, yli 12v. lajimonipuolisuus. Hiihtotaitoharjoittee 2001on osa hiihtokoulutoimintaa.

12.Seura tarjoaa nuorille toiminnallisesti monipuolista kilpailutoimintaa.

13.Seuralla on viestijoukkueet HS-aluekisoihin.

14.Seuralla on tiedote (ilmestyy väh. 2 krt/vuodessa) ja on myös ulkoista tiedottamista paikallisissa lehdissä. Seuralla on  kotisivut  ja ainakin yksi sähköpostiyhteys.

15.Seura osallistuu myös muihin seuran tehtäviin mm. ohjaus- ja toimitsijatehtävät.

Tiedustelut

Timo Rautio 09-3481 2593 tai 0400-642 788,   etunimi.sukunimi@hiihtoliitto.fi