Uutisen päiväys

4.2.2009← Takaisin

Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan kehittämistuki 2009 - 2011

Liikunta- ja urheiluseurat saavat ensi vuonna uuden merkittävän tukimuodon, kun veikkausvoittovaroja myönnetään suoraan seuroille.

Opetusministeriö, SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto ovat sopineet uuden seuratoiminnan määräaikaisen kehittämishankkeen organisoinnista.

Liikunta- ja urheiluseuroille myönnettävän kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa. Kehittämistuen avulla seurat voivat tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.

Kehittämistuki jakaantuu kahteen osaan. Euromääräisesti isoin kehittämistuen osa on tuki päätoimisten palkkaamiseen seuroihin. Tuen avulla tavoitteena on palkata urheiluseuroihin 200 uutta päätoimista. Painopisteenä on seuran hallinnon (seurayhteisön), lasten ja nuorten tai aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen. Tuki on maksimissaan 50 prosenttia työntekijän palkkauskuluista. Palkkaustuen lisäksi seurat tulevat saamaan koulutustukea, jonka avulla luottamushenkilöt ja palkattu työntekijä voivat kouluttautua uusiin vastuutehtäviin.

Toinen tukimuoto on toiminnallinen tuki. Toiminnallista tukea myönnetään seuralle lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Ensimmäinen tukikuukausi on elokuu 2009. Palkkaustukea voi hakea vain vuonna 2009. Toiminnallisia tukia voi hakea vuosittain. Molemmissa tukimuodoissa hakuaika on 2.2.2009 - 15.3.2009.

Seurojen, jotka ovat kiinnostuneita palkkaustuesta, on syytä lähteä valmistelemaan asiaa heti. Palkkauspäätös on iso ja vaativa päätös, jota tulee valmistella huolella. Apua saa esimerkiksi lajiliittojen, SLU-alueiden ja muiden liikuntajärjestöjen seuratoiminnan asiantuntijoilta.

Seuratoiminnan kehittämistuen rahoittaa opetusministeriö veikkausvoittovaroista. Hanketta koordinoi SLU ja avustuksien jakamisesta vastaavat SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto. Kehittämishanke on pilotti vuosille 2009-2011.

Lisää tietoa asiasta: www.seuratuki.fiSuomen Hiihtoliitossa seuratukiasioiden yhteyshenkilöt ovat: Teuvo Ylikoski puh. 040 511 0163, sähköposti teuvo.ylikoski@hiihtoliitto.fi ja Kari Lindfors, p. 0400 660 422, sähköposti: kari.lindfors@hiihtoliitto.fi