Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

Ranking-kisajärjestäjän ohjeet

Hiihtopiiri on nimennyt kilpailunne ranking-kisaksi.

Jotta kilpailun järjestäminen sujuisi ranking-käytännön mukaisesti, järjestäjän tulee huomioida seuraavat asiat:

1. Kilpailun atk-yhdyshenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Maastohiihdolle mahdollisimman pian alla olevalla lomakkeella.

Atk-yhdyshenkilöllä on oltava sähköpostiosoite, johon voidaan lähettää lisenssitiedot sekä tarkemmat ohjeet tulosten käsittelystä ja muista ranking-asioista. Atk-yhdyshenkilö voi olla esimerkiksi tulospalvelun hoitava henkilö.

Atk-yhdyshenkilö vastaa tulosten toimittamisesta liittoon ranking-järjestelmän mukaisessa muodossa.

Jos atk-yhdyshenkilö vaihtuu, muutoksesta on välittömästi ilmoitettava Hiihtoliittoon.

2. Kilpailussa on järjestettävä kaikki ranking-järjestelmän mukaiset sarjat ja hiihtäjillä on oltava voimassa olevat lisenssit.

Lisätietoja: 
Ranking-kilpailun järjestämisessä huomioitavaa
Ranking-säännöt

3. Jos kilpailu siirtyy, on siirrosta ilmoitettava välittömästi Maastohiihdolle: Harri Kittilä, 0400 664 597, joka hyväksyy siirron + tietysti omalle piirille. Ilmoita asiasta myös Hiihtokalenterin ylläpitäjäjälle Eeva Käyhkölle, 
(08) 613 1110, eeva@maastohiihto.fi

4. Kilpailun johtaja ja TD voivat seurata ranking-järjestelmän mukaisten tehtävien suorittamista tarkistuslistan avulla.

Ranking-järjestelmää Maastohiihdossa hoitaa Oskari Westerholm, joka vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin.

Kilpailujen järjestäminen: eeva@maastohiihto.fi 
Pistelasku ja atk-asiat: Oskari Westerholm, webmaster@hiihtoliitto.fi

Ranking-kilpailun atk-yhdyshenkilön tiedot