Huomioitavaa

Ranking-kilpailun järjestämisessä huomioitavaa

On varmistettava sarjat ja matkat

Kilpailuohjelman tulee sisältää kaikki ranking-järjestelmään kuuluvat sarjat, niitä on yhteensä 12:

- MYL, M20, M18/17, M35/40, M45/50, M55/60, M65-, yhteensä 7 sarjaa

- NYL, N 20, N18/17, N35/40, N45-, yhteensä 5 sarjaa

Kokemus on osoittanut, että varsinkaan vanhempien ikäluokkien sarjoihin ei ole tulossa riittävästi kilpailijoita (vähintään kolme tarvittaisiin), jotta sarjan lähtöpistetaso nousisi riittävän houkuttelevaksi. Tästä syystä ranking-järjestelmässä on yhdistetty ikäluokkia, kuten esimerkiksi M45 ja M50, pisteiden laskennassa samaksi sarjaksi. Ja niin kannattaa tehdä itse kilpailussakin. Mutta jos jostain syystä (PM-kisa esimerkiksi) yhdistet­tä­vät ikäluokat halutaan kilpailuttaa eri sarjoina, on heidän kilpailumatkaksi asetettava SAMA matka, eikä esimerkiksi M45 10 km ja M50 5 km. Ja keliolosuhteiden vaikutuksen poistamiseksi myös kilpailutettava peräkkäin. Tämän valvonta on kilpailujen TD:n vastuulla.

On varmistettava tulospalveluun henkilöt ja netti-osoitteet

Hiihtoliittoon on hyvissä ajoin, kauden alussa, ilmoitettava ATK-yhdys­henkilö sekä tulospalvelun nettiosoite liiton sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Kilpailujen TD:n tulee valvoa, että näin on tehty ja jos pakottavista syistä johtuen niihin on tullut muutoksia, muutokset on myös VÄLITTÖMÄSTI ilmoitettu Hiihtoliittoon.

Miksi erillinen yhdyshenkilö ?

ATK-yhdyshenkilö saa sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja pyydettäessä lisäksi kilpailua edeltävällä viikolla Hiihtoliitosta AJAN­TASALLA olevan lisenssitiedoston, jossa on kaikkien kilpailu­oikeuden omaavien urheilijoiden nimi-, syntymävuosi- ja seuratiedot. ATK-yhdys­henkilöltä myös odotetaan kilpailun jälkeen sähköpostitse kilpailun tulokset ohjeessa kuvatussa tiedostomuodossa.

Miksi www-osoite ?

WWW-osoite mainitaan myös kilpailukutsussa. Ennen kilpailua sinne on talletettava lähtölistat, jotta ilmoittautumisessa tapahtuneet puutteet ja virheet saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinni. Kilpailun jälkeen sinne talletetaan tulokset, jotta liittoon käsiteltäväksi lähetettyjen tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa. Tulosten pitää myös säilyä ilmoitetulla sivulla vähintään kauden loppuun saakka.

On varmistettava tulospalveluohjelman riittävyys

Ranking-laskennan hallinta edellyttää, että kilpailijatiedot – nimet, seurat ja lisenssinumerot – ovat lähtöluetteloissa ja varsinkin tuloksissa pilkul­leen oikein. Tämän vuoksi on äärettömän tärkeää, että kilpailun ilmoit­tau­tumiset kirjataan ”käsin koskematta” KILMOa tai Hiihtoliiton lisenssitiedostoa käyt­täen.

Miten ?

Tulospalveluohjelman tulee käsitellä ilmoittautuminen siten, että ohjelma etsii syötetyn lisenssinumeron perusteella kilpailijan nimen ja seuran sekä – jos mahdollista – ehdottaa sopivaa kilpailusarjaa. Ja varoittaa, jos sama lisenssinumero jo löytyy kilpailuun ilmoitettuna. Jos käytettävä ohjelma ei tähän pysty, TD:n ikävänä velvollisuutena on varmistaa, että lisenssi­nume­rojen ja nimien täsmäämiseen varataan riittävästi aikaa ja tarkistus myös tehdään.

Esimerkki ilmoittautumisten käsittelystä tulospalveluohjelmalla:


Esimerkki ?

Itse käsittelen ilmoittautumiset seuroittain. Käytän ohjelmaa, jossa näen kaikki seuran lisenssihaltijat aakkosissa (tai lisenssinumeroittain). Tästä listasta vain sitten hiirellä klipsuttelen kilpailuun mukaan tulevat, oheinen näytönkaappauskuva kertoo lisää.

Mitä muuta on tiedoissa huomioitava ?

Lisenssinumeron pituudelle varatun tilan tulee olla kahdeksan (8) numeroa, mielellään ilman turhia etunollia.

Kilpailijan nimi kirjoitetaan Isolla Alkukirjaimella ja muuten pienillä kirjaimilla ja tietysti etunimi ennen sukunimeä. Tätä kirjoitustahan ei tarvitse tehdä, jos tulospalveluohjelma hakee nimen suoraan lisenssi­numeron perusteella. Nimelle on varattava vähintään 24 merkkiä tilaa.

Seuran nimi kirjoitetaan täydellisessä muodossa, (sehän kyllä saatiin valmiina lisenssi­numeron perusteella).

Ilmoittautumisten syötössä selvitään siis max. kahdeksan numeron syötöllä kilpailijaa kohti ja nimi ja seura saadaan ihan oikein.

Ohjelman on pystyttävä myös tulostamaan virallisiin, Hiihtoliittoon lähetettäviin siirtotiedostoihin kilpailijan lisenssinumero TÄYDELLISENÄ.

On tarkistettava kilpailuoikeudet

Mikäli ilmoitettua lisenssinumeroa ei löydy Hiihtoliiton toimittamasta lisenssitiedostosta, ei kilpailija saa osallistua kilpailuun.

Sallitaanko poikkeuksia ?

Sallitaan seuraavissa tapauksissa:

A.) Maksu on suoritettu kilpailua edeltävällä viikolla. Maksun suorituksesta sen kirjautumiseen voi kulua useampi päivä ja blanco-lomakkeita käyt­tä­neitä ei voida lisätä lisenssitiedostoon ennen kuin henkilötieto-osa on saapunut Hiihtoliittoon. Tällaisen kilpailijan on esitettävä maksukuitti numerolapun hakemisen yhteydessä. Ilmoittautumisten yhteydessä nimen alkuun on hyvä lisätä tähti (*) tarkistuksen muistamiseksi. TD taas valvoo.

B.) FIS- ja kv-kilpailuissa sellaiset ulkomaiset kilpailijat, joilla ei ole SHL:n lisenssiä. Tällaisen kilpailijan lisenssinumeroksi merkitään ’ULK.’

On toimitettava tulokset Hiihtoliittoon

Kilpailun jälkeen koko kilpailun täydelliset tulokset on kirjoitettava ohjeissa kuvattuun välitystiedostoon ja tiedosto lähetettävä sähköpostin LIITETIEDOSTONA Hiihtoliittoon ohjeissa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Itse sähköpostin tekstiosassa anne­taan kilpailun tunnustiedot: kilpailun numero, kilpailun nimi, kilpailun päi­väys, kilpailusuoritusten lukumäärä, tulosten sijaintipaikan nettiosoite sekä tietysti lähettäjän oma sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi samaan viestiin liitetään myös viralliset tulosliuskat (ei siis välitystiedoston tekstikopiota), mieluiten tulospalveluohjelman tuottamana txt- tai html-tiedostona.

Voiko välitystiedoston tehdä käsin ?

Voi. Välitystiedoston rakenne vastaa Excel-taulukko-ohjelman csv-talletus­muotoa, joten jos tulospalveluohjelma pystyy tulostamaan virallisen tulos­liuskan tekstitiedostoon sarakkeittain, ei välitystiedoston tekemi­sessä ole ongelmia. Tekstitiedosto avataan Exceliin, vain tarpeelliset sarakkeet otetaan mukaan, sarakkeet järjestetään oikeaan järjestykseen, turhat rivit poistetaan, ja taulukkoon lisätään vakiosarakkeet (kilpailun numero, sarjan tunnus, kilpailumatka, hiihtotapa) ja niihin monistetaan tiedot kilpailija­koh­tai­sesti sekä lopuksi valitaan talletusmuodoksi CSV-muoto. Excel osaa tehdä ääkköskonversiotkin, jos luettavan ja kirjoitettavan tiedoston tyyppi vain valitaan oikein.

On siirrettävä tulokset nettiin

Kilpailun jälkeen koko kilpailun tu­lok­set siirretään myös nettiin kaiken kansan nähtäväksi. Hyvät tulos­pal­velu­ohjelmat tuottavat tarvittavan HTML-tiedoston suoraan ja lisäävät hakua helpottavat sarjaluettelot tiedoston alkuun.

Tuloksia ei saa poistaa netistä liian aikaisin, niiden on oltava surffailta­vissa ainakin kauden loppuun saakka.