Koulutukset 2019

FIS-tason TD-koulutus

Kansainvälinen Hiihtoliitto järjestää vuosittain FIS TD–koulutuksen, joka toteutetaan vuorovuosina Pohjoismaissa ja Virossa. Koulutuskielenä on englanti. Peruskoulutus on kaksivuotinen sisältäen käytännön harjoittelua sekä tentin. FIS TD-lisenssin ylläpitämiseksi kansainväliseen koulutukseen tulee osallistua vähintään kerran neljässä vuodessa. Seuraava koulutustilaisuus järjestetään Virossa, Tallinnassa 15. - 17.11.2019.


Kotimaan TD-kertauskoulutus

Suomen Hiihtoliitto järjestää vuosittain kotimaisen TD-kertauskoulutuksen. B-tason lisenssin ylläpitämiseksi kotimaiseen koulutukseen tulee osallistua vähintään kerran neljässä vuodessa. Seuraava kertauskoulutus järjestetään syksyllä 2019. 


B-tason TD-peruskurssi

Suomen Hiihtoliitto järjestää tarvittaessa B-tason TD-peruskoulutusta. Koulutusta on järjestetty eri puolella Suomea. Seuraava koulus pidetään keväällä 2020.
 

C-tason TD-peruskurssit

C-tason TD-peruskurssien järjestämisistä vastaavat hiihtopiirit / piirien TD-vastaavat. Kurssista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan hiihtopiiriin / piirin TD-vastaavaan.

Edellinen koulutustaso tulee olla suoritettuna ennen seuraavalle tasolle siirtymistä. Koulutuksen lisäksi edellytetään myös käytännön taitojen harjoittelua TD- tai TDA–tehtävissä.

Tulevat C-tason peruskurssit