Uutisen päiväys

24.3.2010← Takaisin

Vuokatin Urheiluopiston kehittäminen käyntiin Hiihtoliiton ja kainuulaisten yhteistyöllä

  Suomen Hiihtoliitto ry, Kainuun Säätiö rs ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä / Kainuun ammattiopisto ovat tänään 24.3.2010 allekirjoittaneet sopimukset, joiden mukaan Kainuun Säätiö ja Kainuun ammattiopisto tulevat mukaan Vuokatin Säätiön toimintaan.

  Vuokatin Säätiö ylläpitää Vuokatin Urheiluopistoa. Sopimuksien mukaisesti Hiihtoliiton nimeämien jäsenten lisäksi Vuokatin Urheiluopiston edustajistoon ja hallitukseen tulee Kainuun Säätiön ja Kainuun ammattiopiston nimeämät jäsenet.


  Urheiluopiston edustajiston ja hallituksen kokoonpanot uudistetaan toukokuussa. Ensimmäisiä yhteisesti tehtäviä päätöksiä tulee olemaan urheiluopiston rehtorin valinta. Rehtorilla tulee olemaan keskeinen rooli urheiluopiston toiminnan kehittämisessä.


  Vuokatin Urheiluopisto on valtakunnallinen hiihtourheilun edistämiseen painottunut valmennus- ja koulutuskeskus. Urheiluopisto järjestää liikunta-alan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä vapaatavoitteista koulutusta.


  Kainuun ammattiopisto tuo urheiluopiston toimintaan laaja-alaista koulutustoiminnan osaamista ja kokemusta. Tämä vahvistaa urheiluopiston roolia koulutuskeskuksena ja samalla parantaa urheiluopiston toimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin ja Kainuun matkailun edistämisessä.


  Kainuun Säätiön mukaantulo lisää maakunnan urheilu- ja liikuntatoiminnan sitoutumista urheiluopiston toimintaan. Tämä lisää urheiluopiston toimintaedellytyksiä urheilun ja liikuntatoiminnan keskuksena.


  Vuokatin Säätiön ja Urheiluopiston hallituksen puheenjohtajan Ari Nurmisen mukaan ”Hiihtoliitto on viimeisinä vuosina toiminut yksin Vuokatin Urheiluopiston taustayhteisönä. Kainuun Säätiön ja Kainuun ammattiopiston mukaan tulo urheiluopiston toimintaan luo mahdollisuuksia urheiluopiston monipuoliseen kehittämiseen kaikilla sen toiminnan osa-alueilla. Uudet taustayhteisöt vahvistavat maakunnallista sitoutumista urheiluopiston toiminnassa. Vuokatin alueen matkailun kehittämisessä uudet taustayhteisöt luovat vahvemman pohjan myös urheiluopiston osaamisen ja toimintojen kehittämisessä ja näin vahvistetaan urheiluopiston roolia hyvinvointikeskuksena.”


  Lisätietoja:

  Ari Nurminen, Vuokatin Säätiö, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 632 391

  Erkki Hulkkonen, Kainuun Säätiö, asiamies, puh. 044 532 5911

  Artti Antila, johtava rehtori, Kainuun ammattiopisto, puh. 0440 381 930